Lijst van GoLF-artikelen

Jeugd Muziek Festival op 8 feb. 2020

Het Jeugd Muziek festival is een initiatief van de MuziekGoLF en werd zaterdag 8 februari 2020 voor het eerst in de gemeente Lochem georganiseerd.

Onder de noemer MuziekGoLF hebben alle muziekverenigingen in gemeente Lochem en Warnsveld samen de handen ineen geslagen om voor hun jeugdorkestleden het Jeugd Muziek festival te organiseren. In totaal namen 8 verengingen deel aan de dag, bestaande uit 56 jonge muzikanten, in de leeftijd van 7 tot 18 jaar.

Onder leiding van dirigent Henk Vruggink ging de dag van start met een gezamenlijke repetitie. Na een feestelijke lunch met patat en snacks startte het festival om 2 uur ’s middags.

In de aanwezigheid van een groot publiek gaf ieder jeugdorkest eerst om en om een klein concertje. De muziek, de aankleding, over alles was nagedacht, waardoor elk jeugdorkest zich van hun beste kant kon laten horen! De dag werd daarna spetterend afgesloten in één groot gezamenlijk orkest.

Onder toeziend oog van jurylid, Arno Groeneveld (dirigent van meerdere orkesten), kreeg ieder jeugdorkest een opbouwende beoordeling als mooi aandenken voor hun muzikale prestatie deze middag!

En wat vonden de kinderen het leukste van de dag? Het antwoord was duidelijk en unaniem. Samen met elkaar muziek maken en de gezelligheid binnen de groep!

Het eerste Jeugd Muziek Festival van de MuziekGoLF was een groot succes en één die volgend jaar zeker herhaald gaat worden!

 

 

Impressie Play-inn 23-09-2017 met Tijmen Botma

 Chef- dirigent Koninklijke militaire kapel "Johan Willem Friso"

Tijmen Botma gastdirigent voor orkest St. Muziekgolf

masterclass

Uit de Gids van 20 sept. 2017.

Lochem - De stichting muziekgolf waarin de 7 muziekvereniging in de gemeente Lochem samenwerken heeft voor de Play lnn op 23 september a.s. de dirigent van de K.M.K. Johan Willem Friso majoor Tijmen Botma als gastdirigent op de bok.

 

Vanaf 10.00 uur zullen ca. 50 muzikanten een repertoire gaan instuderen en om 16.00 uur hopen zij dat met een klein concert te presenteren aan het publiek. De locatie is de Ontmoetingskerk in Eefde, Schurinklaan 1. Toegang is gratis.

De muzikanten van St. muziekgolf zijn erg verheugd een dag muziek te mogen maken onder leiding van een zeer gerenommeerde dirigent als Tijmen Botma. Ongetwijfeld zal het een zeer leerzame dag worden maar ook een weerzien tussen oude bekenden immers Tijmen Botma is oud-Eefdenaar en oud lid van muziekvereniging de Harmonie Gorssel-Eefde, een van de deelnemers aan de Play lnn.

Sinds januari 2013 is Tijmen Botma chef-dirigent van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.

Daarnaast is hij hoofdvakdocent Harmonie Fanfare Brassband Directie aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Botma treedt regelmatig op als gastdirigent zo ook op 23 september in Eefde. Ook is hij jurylid op verschillende muziekconcoursen zoals de Nederlandse Brassband kampioenschappen.

U bent van harte welkom vanaf 16.00 uur in de Ontmoetingskerk te Eefde.

cateringFoto's Asja Rouwenhorst.

Kunstmin kiest 3 doelen, april 2016

Opbrengst verkoop instrumenten Kunstmin naar drie goede doelen

3 goede doelen

Muziekvereniging Kunstmin Gorssel is inmiddels al een jaar geleden opgeheven, maar deelt toch nog geld uit. Drie doelen profiteren.


De vereniging moest stoppen omdat er te weinig nieuwe leden kwamen. Inmiddels zijn de instrumenten verkocht. Voor opbrengst zochten de leden een passende bestemming, vertelt Antoinette Wolf, voorzitter van Kunstmin. “We hebben gekozen voor drie goede doelen zodat het geld weer terug komt bij de bevolking van Gorssel. Daarbij stond het doorgeven van muziek aan de jeugd voorop.” In Het Trefpunt zijn maandag de drie goede doelen verrast met elk een cheque van 2.000 euro.

Stichting MuziekGOLF, het samenwerkingsverband van alle harmonie- en fanfareverenigingen in de gemeente Lochem, krijgt zo’n cheque ter waarde van twee mille. De historische vereniging De Elf Marken, die onlangs nog een expositie heeft gewijd aan Kunstmin, krijgt eenzelfde bedrag. Ook 2.000 euro is er voor het Openluchttheater in Gorssel, waarmee Kunstmin samenwerkte.

“Alle genoemde verenigingen waren blij verrast dat het om zulke bedragen ging”, zegt Wolf. “Ondanks alles zijn we blij dat we het tijdperk Kunstmin op deze waardige wijze hebben kunnen afsluiten.”

Organisatie Bevrijdingsconc. 5 mei 2015


In 2014 is de Stichting Muziek GoLF begonnen met de organisatie van een Bevrijdingsconcert, te houden op 5 mei 2015, in samenwerking met plaatselijke Oranjeverenigingen.

Doel was om op 5 mei 2015, door middel van een concert, de vrijheid samen met de bevolking van Lochem te vieren. Als thema werd gekozen "Vrijheid geef je muzikaal door".
Muziekvereniging Solideo Gloria uit Harfsen en Muziekvereniging Juliana uit Almen hebben namens de GoLF de organisatie op zich genomen.

Op dinsdag 5 mei 2015 werd een groots Bevrijdingsfestival gehouden in het Openuchttheater in Lochem. Het GoLF-orkest, samengesteld uit leden van alle Lochemse muziekverenigingen,  opende het festival met een gevarieerd programma.
Cor Lam, dirigent van SDG, was de dirigent van dit grote orkest.

Door de stromende regen en de harde storm die over het land woedde was het openluchttheater slechts gevuld met ongeveer 150 luisteraars.
Zij genoten niet alleen van klassiekers als Vera Lynn en A string of pearls, maar ook van populaire muziek als Adele in concert, Selections from Mary Poppins en Mika.
Ook werden wat moeilijker werken als Van Oranje en The King's swing gespeeld.

In alle dorpen van de gemeente Lochem hadden de plaatselijke Oranjeverenigingen fiets- of wandelroutes georganiseerd met als rust- of eindpunt het Openluchttheater in Lochem. Zo werden alle dorpen betrokken bij dit Bevrijdingsfestival.

Na het GoLF-orkest waren er nog optredens van de Big Band Straight Ahead uit Lochem, de coverband Free Willy uit Harfsen en de bluesband Ides of May eveneens uit Lochem. Gelukkig voor hen klaarde het weer enorm op en stroomde het publiek toe.

Mede dankzij de steun van de Gemeente Lochem, het Fonds 1819 en vele vrijwilligers kon dit Bevrijdingsfestival gerealiseerd worden.

Dinie Rouwenhorst

 

 

Nieuws van de Rabobank, juli 2014

Nieuws van de Rabobank (aan het secretariaat van de MuziekGoLF)

Beste meneer Hartgers,

Graag informeer ik u over uw aanvraag voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds ten behoeve van project Stichting Muziekgolf Lochem - Muzikale ontwikkeling en stimulering van de jeugd. De mogelijkheid om te stemmen is vanaf 18 juli 2014 gesloten en daarmee is de uitslag definitief geworden. Het verloop was rechtstreeks te volgen op onze website www.stemophetcooperatiefonds.nl .

In totaal hebben 6227 leden een stem uitgebracht op de 77 projecten waarop gestemd kon worden. Op uw aanvraag zijn 177 stemmen uitgebracht. Daarmee is uw aanvraag door de leden geheel gehonoreerd. Op de website vindt u de eindstand (per gemeente) terug.

Van harte proficiat. U kunt aan de slag met de realisatie van het project en na afronding een bijdrage van maximaal € 3.500,00 tegemoet zien. Medio augustus ontvangt u een schriftelijke bevestiging, inclusief de te volgen werkwijze voor de uitbetaling. Zoals u begrijpt zien we er op toe dat de gelden gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn toegekend en rekenen wij op uw medewerking voor aandacht in de media voor de bijdrage vanuit ons Coöperatiefonds bij afronding van uw project.

Ik heb gemerkt dat activiteiten van de aanvragers om stemmen te werven duidelijk resultaat hebben opgeleverd. Of het nu ging door een persoonlijke benadering, een e-mail aan leden, het doen van een oproep tijdens een activiteit, een artikel in de krant of op een andere creatieve wijze, het hielp. Of er sprake was van een grote of kleine vereniging of stichting maakte niet uit. Dit heeft in belangrijke mate de uitslag bepaald.

Ik wens u veel succes bij de activiteiten van uw project.

Met vriendelijke groet,

Jan ten Hove
Directievoorzitter Rabobank Graafschap-Noord.

De vertegenwoordigers van de acht muziekverenigingen, met rechts notaris Daniël Siebelink en derde van rechts de voorzitter van de Stichting MuziekGoLF Eric Haarman.

 

MuziekGoLF nu Stichting, jan 2012

MuziekGoLF nu Stichting.

Ongeveer vijf jaar geleden ontstond de MuziekGoLF tijdens de gemeentelijke herindeling, waarin de acht muziekverenigingen uit de gemeente Lochem zijn samengebracht.

Op zaterdag 28 januari 2012 zijn de statuten van de MuziekGoLF getekend, zodat het nu een stichting is. Nadat notaris Siebelink de stukken had toegelicht, hebben de vertegenwoordigers van alle acht muziekverenigingen ondertekend. Het gezamenlijk belang van samenwerking tussen de verenigingen in de nieuwe fusieplaats Lochem is van groot belang. Het uitwisselen van kennis en kunde, gezamenlijk projecten uitvoeren zijn de meerwaarde van de samenwerking tussen de muziekverenigingen, het blijvend binden van jeugd om muziek te maken is hierbij een belangrijk aspect. Daarbij blijft de binding met de eigen kern(en) basis voor de muziekverenigingen

De acht aangesloten verenigingen zijn

Apollo Laren
Crescendo Barchem
Kunstmin Gorssel
Juliana Almen
Concordia Eefde
De Harmonie Gorssel-Eefde
Soli Deo Gloria Harfsen
Advendo Lochem

Deze acht verenigingen staan borg voor meer dan 700 jaar muziek in Lochem. Hierbij is Apollo Laren de oudste vereniging (1879) en Soli Deo Gloria Harfsen is de jongste vereniging en viert dit jaar haar 75 jarig bestaan. Mede met behulp van de MuziekGoLF willen de verenigingen nog jaren dienstbaar zijn aan de samenleving.

Zo 28/06/2020

Door Bertus uitgevoerd:
Voorbije items uit AGENDA naar "is geweest" verplaatst.
Gewijzigde link van Barchem naar Facebook ook op deze site aangepast.

Woe 22/05/2019

Site beter "responsive" gemaakt.
Mooier op mobiele apparaten!

Zo 25/02/2018

Nu ook wat tekst bij "impressie Play-inn" gevoegd.