Nieuws van de Rabobank (aan het secretariaat van de MuziekGoLF)

Beste meneer Hartgers,

Graag informeer ik u over uw aanvraag voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds ten behoeve van project Stichting Muziekgolf Lochem - Muzikale ontwikkeling en stimulering van de jeugd. De mogelijkheid om te stemmen is vanaf 18 juli 2014 gesloten en daarmee is de uitslag definitief geworden. Het verloop was rechtstreeks te volgen op onze website www.stemophetcooperatiefonds.nl .

In totaal hebben 6227 leden een stem uitgebracht op de 77 projecten waarop gestemd kon worden. Op uw aanvraag zijn 177 stemmen uitgebracht. Daarmee is uw aanvraag door de leden geheel gehonoreerd. Op de website vindt u de eindstand (per gemeente) terug.

Van harte proficiat. U kunt aan de slag met de realisatie van het project en na afronding een bijdrage van maximaal € 3.500,00 tegemoet zien. Medio augustus ontvangt u een schriftelijke bevestiging, inclusief de te volgen werkwijze voor de uitbetaling. Zoals u begrijpt zien we er op toe dat de gelden gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn toegekend en rekenen wij op uw medewerking voor aandacht in de media voor de bijdrage vanuit ons Coöperatiefonds bij afronding van uw project.

Ik heb gemerkt dat activiteiten van de aanvragers om stemmen te werven duidelijk resultaat hebben opgeleverd. Of het nu ging door een persoonlijke benadering, een e-mail aan leden, het doen van een oproep tijdens een activiteit, een artikel in de krant of op een andere creatieve wijze, het hielp. Of er sprake was van een grote of kleine vereniging of stichting maakte niet uit. Dit heeft in belangrijke mate de uitslag bepaald.

Ik wens u veel succes bij de activiteiten van uw project.

Met vriendelijke groet,

Jan ten Hove
Directievoorzitter Rabobank Graafschap-Noord.

De vertegenwoordigers van de acht muziekverenigingen, met rechts notaris Daniël Siebelink en derde van rechts de voorzitter van de Stichting MuziekGoLF Eric Haarman.

 

Zo 28/06/2020

Door Bertus uitgevoerd:
Voorbije items uit AGENDA naar "is geweest" verplaatst.
Gewijzigde link van Barchem naar Facebook ook op deze site aangepast.

Woe 22/05/2019

Site beter "responsive" gemaakt.
Mooier op mobiele apparaten!

Zo 25/02/2018

Nu ook wat tekst bij "impressie Play-inn" gevoegd.